OBCHODNÍ PODMÍNKY Žena.je s.r.o.

Společnost Žena.je s.r.o., IČ: 073 83 231, se sídlem Na dolinách 1272/41, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 299946, poskytuje služby v oblastech pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a společností Žena.je s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Žena.je s.r.o. a klientem vzniká na základě objednávky/přihlášky.

Objednávky, přihlášky

Přihlášky na vzdělávací a kulturní akce (dále jen akce) přijímáme elektronickou přihláškou přes www.zena.je, případně e-mailem dle pokynů dostupných u jednotlivých akcí na www.zena.je.

V případě, že má klient zájem u konkrétní akce čerpat další nabízené fakultativní služby, jakými jsou například, ubytování a stravování nad rámec zahrnutých služeb akce, je důležité takové požadavky objednat zapsáním do elektronické přihlášky, případně e-mailové objednávky.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity akce.

Pokud objednáte akci přes elektronický formulář, přijde vám obratem potvrzovací e-mail o provedené objednávce včetně pokynů k úhradě.  Pokud tento potvrzovací e-mail neobdržíte, nebyla pravděpodobně přihláška řádně provedena. Pokud objednáte akci e-mailem, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).

Úhrada objednané akce

Poplatek za akci se hradí bankovním převodem v celé výši v den obdržení potvrzovacího e-mailu o obdržení vaší přihlášky/objednávky, a to včetně veškerých poplatků za vybrané fakultativní služby. V případě, že nebude celá platba včetně doobjednaných fakultativních služeb připsána na účet do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzovacího e-mailu, je přihláška automaticky stornována.

Jestliže byla přihláška z Vaší strany zaslána méně jak 3 pracovní dny před datem realizace akce, je nezbytné obratem zaslat potvrzení o provedení platby na e-mail zena.je@zena.je.

Úhrada se provádí bankovním převodem na číslo účtu 2601486631/2010. Variabilní symbol obdrží klient v potvrzovacím e-mailu po odeslání elektronické přihlášky, případně e-mailové objednávky.  Do zprávy pro příjemce je důležité uvést jméno a příjmení účastníka akce a název akce. Je možné uhradit hromadně více účastníků, nezbytné je do zprávy pro příjemce uvést jména všech účastníků, případně zaslat rozpis účastníků na e-mail zena.je@zena.je.

Potvrzení o přijmutí platby Vám bude zasláno e-mailem, do 2 pracovních dnů, poté co platba bude připsána na účet společnosti.

Společnost Žena.je není plátcem DPH.

Stornovací podmínky

Storno uhrazené akce je možné do 5 týdnů před konáním samotné akce, a to za poplatek 500Kč. V případě, že cena uhrazené akce je nižší než 500Kč, výše stornopoplatku je 50% z celkové ceny akce. V těchto případech bude do 14 dnů rozdíl uhrazené platby klientem a stornopoplatků zaslán zpět na účet klienta, z kterého byla platba odeslána. V případě, že je akce stornována méně, než 5 týdnů před konáním samotné akce, je stornopoplatek ve výši 100%, shodně i v případech, kdy se klient na objednanou akci nedostaví. Každý klient má možnost kdykoliv za sebe zaslat náhradníka, v takovém případě prosíme na tuto skutečnost předem upozornit e-mailem na zena.je@zena.je. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami.

Místo konání akce

Společnost Žena.je pořádá veškeré akce v pronajatých prostorech. Místo akce je vždy uvedeno u prezentace akce na www.zena.je, Žena.je a účastníci akce mají povinnost řídit se provozními a ubytovacími řády provozovatelů pronajatých prostor.

Další důležité informace

Prezence účastníků akce začíná vždy 30 min. před samotným zahájením akce. Čas zahájení a ukončení akce je vždy uveden u jednotlivé akce na www.zena.je.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu u vzdělávacích a ostatních akcí (vyšší moc, nemoc přednášejícího, změna přednášejícího, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Společnost Žena.je může z důvodu nenaplnění kapacity akce od objednávky odstoupit, a to nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání akce. Jestliže společnost zruší akci a klient má již uhrazeno, bude klientovi platba vrácena co nejdříve v plné výši.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 606 656 715 nebo na e-mailu zena.je@zena.je.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2018.