Mgr. Jana Hollanová

Paní Jana vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor angličtina a čeština, léta pracovala jako překladatelka a redaktorka.

Čínskou medicínu začala studovat v roce 2010 (nejprve akupunkturu v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM® a tuinu v Evropské škole tuiny) a od té doby ji studuje stále – podle jejího názoru by vzdělávání mělo být celoživotní záležitostí, a v oboru, jako je medicína, by to mělo platit dvojnásob. Proto si doplňuje také znalosti z fytoterapie, například dvouletým kurzem fytoterapie s Mgr. Janou Krameriovou a dlouhodobým cyklem jednotlivých metod fytoterapie s MUDr. Hubertem Čížkem a Ing. Karlem Šimonovským.

Praktikuje především masáže guasha, které doplňuje v terapii fytoterapií či dietetikou a jinými metodami tradiční čínské medicíny (baňkování, moxování, tuina, medical qigong). K masážím guasha využívá také znalostí z aromaterapie. Guashu také lektoruje v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®

K jejím zálibám patří cvičení čchikungu. Absolvovala i studium zdravotního čchikungu (Medical qigong) u Vlastimila Kroupy.

Kromě čínské medicíny také studuje a praktikuje kraniosakrální biodynamiku, kterou se učila u Michaely Lamany Mazáčové a Charlese Riddleye.