Bc. Slavomír Šuba, DiS.

Slavomír je zdravotnický záchranář, který toto povolání vykonává již 20 let. Nejprve získával zkušenosti a praxi jako všeobecná sestra na různých standardních i intenzivních odděleních, ale intenzivní péče u pacientů v terénu ho vždy lákala více pro rozmanitost akutních i neakutních stavů a multioborovému rozsahu práce. Absolvoval v roce 2015 kurz ALS Provider, díky kterému se může věnovat školení první pomoci, které pokládá za velice důležité jak u laické tak i u odborné veřejnosti. Proto se osvětě v této problematice věnuje a snaží se jednoduše a srozumitelně všem vštípit ochotu pomoci a nebát se poskytnout první pomoc dětem i dospělým.